E-learning szansą na rozpoczęcie nauki medycyny z dowolnego miejsca na świecie

E – learning rozumiany jako nauka za pośrednictwem internetu otwiera wszystkim tym, którzy zainteresują się taką formą nauczania nieograniczone wprost możliwości uczenia się bez ograniczeń związanych z koniecznością przemieszczania się. Tradycyjne studia kojarzą się ze statecznymi wykładowcami, prowadzącymi wykłady w gmachu uczelni o nieraz wielusetletniej tradycji, co oczywiście nadal trudno jest w pełni zastąpić. Bezpośredni kontakt z wykładowcami to nadal bardzo ważny element procesu nauczania. Jednak obecnie, w dobie szybkiego i stosunkowo taniego internetu możliwe jest uczenie się na odległość, ale interaktywne, z udziałem wykładowców i z licznymi dodatkowymi możliwościami, jakie dają programy multimedialne. Dodatkowym, niezmiernie ważnym aspektem takiego nauczania jest możliwość odejścia od dotychczasowych, sztywnych ram wyznaczanych przez język wykładowy.

Nowoczesne platformy e-learningowe umożliwiają naukę w dowolnym praktycznie języku, w każdym zaś razie większość z nich umożliwia naukę w językach najbardziej popularnych, takich, jak język angielski. Jeśli porówna się zasięg i dostępność nauczania w języku polskim i angielskim, jasnym stanie się, jak olbrzymi potencjał może drzemać w platformie e –learningowej stworzonej dodatkowo w samym tylko języku angielskim.

Język angielski jest językiem urzędowym (bądź też ponad 95% populacji używa go) między innymi w: Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii Północnej, Filipinach, Australii, Nowej Zelandii Jamajce i w paru pomniejszych państwach. Krajów, w których używa się tego języka jako języka wykładowego i jest ona powszechnie znany jest oczywiście jeszcze więcej – prym w tym względzie wiodą na przykład kraje skandynawskie. Specyficzny w tym względzie jest w tym względzie również przedmiot nauczania. Językiem międzynarodowych konferencji medycznych i wymiany naukowej między uczelniami medycznymi jest na ogół właśnie język angielski. Dlatego właśnie nowoczesne platformy e- learningowe, takie, jak platforma qsmedic.eu docierają ze swą ofertą do daleko większej grupy potencjalnych odbiorców, niż wynikać by to mogło z potencjału kraju, w którym powstały.

Serwis qsmedic stanowi doskonały przykład platformy do nauki przedmiotów medycznych i pokrewnych medycynie, przeznaczonej zarówno dla uczniów i studentów z Polski, jak i studiujących w naszym kraju anglojęzycznych studentów z innych krajów oraz, a może raczej przede wszystkim, dla wszystkich chętnych do uczenia się medycyny posługujących się językiem angielskim, niezależnie od tego, czy będzie to ich język ojczysty, czy też jego znajomość została przez nich nabyta. Język angielski, jako forma międzynarodowego języka zrozumiałego dla wszystkich może stać się również doskonałym łącznikiem dla wszystkich, którzy zechcą się uczyć pod wspólnym internetowym adresem: qsmedic.eu niezależnie od tego, czy zalogują się do serwisu z Canberry. New Delhi, Coventry, czy Toronto.

.

One Response to E-learning szansą na rozpoczęcie nauki medycyny z dowolnego miejsca na świecie

  1. Weronika pisze:

    Korzystam z platformy qsmedic.eu i jestem bardzo zadowolona, dlatego, że przy każdym pytaniu znajduje się informacja z jakiej książki została wzięta wypowiedź i można tworzyć własne testy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *