Odpowiedzialność cywilna tłumaczy

W jakim zakresie biuro tłumaczeń ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi?

Odpowiedzialność biur tłumaczeń. Jaki jest zakres odpowiedzialność

Jaką odpowiedzialność ponosi biuro tłumaczeń w związku z prowadzoną działalnością?

Jedną z najważniejszych i najbardziej subtelnych zagadnień jest odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie wykonywanych usług. Odpowiedzialność ta kształtowana jest przepisami prawa oraz umowami wzajemnymi, zawieranymi w związku z prowadzoną działalnością 2 lub większej liczby podmiotów gospodarczych.

Odpowiedzialność świadczącego usługi dzieli się co do zasady na odpowiedzialność deliktową związaną z czynem niedozwolonym oraz kontraktową dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wobec osoby trzeciej.

Warto zaznaczyć, że podmiot świadczący usługi na rzecz innego przedsiębiorcy korzystający z pomocy osób trzecich ponosi odpowiedzialność za te osoby a wobec tegoż przedsiębiorcy na takich samych zasadach jak w przypadku osobistego spełnienia świadczenia.

Biuro tłumaczeń korzystając więc z usług tłumaczy odpowiada za popełnione przez nich błędy w pełnym zakresie. Jedynym wyjątkiem jest dokonanie należytej staranności w doborze tłumacza wykonującego określone dzieło, specjalisty w swoim zakresie. Jeśli biuro tłumaczeń dokona wyboru takiego wykonawcy jego odpowiedzialność za wykonaną usługę (dzieło) może zostać przerzucona na wykonującego dzieło tłumacza. W pozostałych wypadkach biuro tłumaczeń odpowiada wobec osoby trzeciej zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i deliktowej.

Warto więc ubezpieczyć swoje usługi polisą OC, której średni koszt w zakresie rocznym w zależności od wybranego wariantu wynosi 500 zł. Ubezpieczenie daje jednak gwarancję nie tylko osobie, która dzieło zamawia ale przede wszystkim spokojniejsze być może biuro tłumaczeń, które odpowiada za wszystkich współpracujących z nim tłumaczy. Zwykle posiadane ubezpieczenie nie wpływa na cennik tłumaczeń. Daje jednak gwarancję spokojnej nocy..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *